Werkwijze van RT-praktijk Inez

kleurpotloden

Intake
Na aanmelding van uw kind, wordt een kennismakingsgesprek gepland. Tijdens dit gesprek worden de hulpvraag en mogelijkheden van remedial teaching besproken. Recente toetsgegevens en/of onderzoeksverslag(en) zijn hierbij belangrijk.

Onderzoek
Indien nodig zullen er verschillende testen worden afgenomen, die gerelateerd zijn aan het leerprobleem. Na het onderzoek wordt een handelingsplan opgesteld voor een periode van ongeveer 12 weken. Hierin wordt de problematiek, de behandeldoelen en de activiteiten beschreven. Als er een verslag van een recent onderzoek beschikbaar is, zal er met de onderzoeksgegevens hieruit worden gewerkt. Daarnaast wordt er zo nodig en in overleg met ouders, contact opgenomen met de leerkracht en zo nodig de intern begeleider.

Advies
Na het opstellen van het handelingsplan volgt een adviesgesprek met de ouders, waarin de onderzoeksresultaten en het handelingsplan worden besproken. Ook worden er afspraken gemaakt over het tijdstip, de duur en frequentie van de begeleiding.

Remedial Teaching
De begeleiding wordt aangegaan voor een periode van ongeveer 12 weken. Gedurende deze periode wordt er intensief met het kind gewerkt en wordt er zoveel mogelijk aangesloten bij de leermethoden van school. Tijdens de begeleiding is er regelmatig contact met de ouders en school.

Evaluatie
Aan het eind van de vooraf besproken behandelperiode, vindt een evaluatie plaats met de ouders en het kind. Tijdens de laatste sessie worden toetsen afgenomen om de vorderingen van het kind te beoordelen. Naar aanleiding van deze resultaten, wordt er gezamenlijk een vervolgtraject besproken.

Locatie
De begeleiding vindt plaats in de eigen praktijk te Berkel-Enschot, maar in overleg kan de remedial teaching ook in regio Tilburg, bijvoorbeeld op school of eventueel thuis worden gegeven.


Voor alle kinderen uit de regio Tilburg! RT-praktijk Inez | Guido Gezellelaan 46 | 5056 TL Berkel-Enschot | 06-11929729 | info@rtpraktijkinez.nl